poniedziałek, 18 kwietnia 2016

„Zero-jedynkowe” problemy poprawnościowe

Zapytano mnie przed kilkoma dniami o pisownię przymiotnika złożonego zero-jedynkowy. Piszemy ów przymiotnik, oddzielając od siebie dwa człony za pomocą dywizu, ponieważ mamy w tym wypadku do czynienia z członami znaczeniowo równorzędnymi. Coś zero-jedynkowe to bowiem coś, co przyjmuje jedną z dwóch wartości – zero lub jeden.

Co ciekawe, przez dłuższy czas słowniki rejestrowały błędną postać *zerojedynkowy! Tę formę znaleźć można chociażby w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. I choć w najnowszych słownikach ortograficznych znajdziemy już postać poprawną (zero-jedynkowy), to w Uniwersalnym słowniku języka polskiego PWN z 2003 r., którego redaktorem jest S. Dubisz, wciąż można odnaleźć błędną formę *zerojedynkowy. Z ubolewaniem jednak apeluję, aby się tym nie sugerować. Poprawna forma to wyłącznie zero-jedynkowy.