piątek, 29 kwietnia 2016

Klucze OD czegoś czy DO czegoś?

Mówimy klucze od czegoś czy klucze do czegoś (por. klucze od mieszkania; klucze do mieszkania)? W użyciu w niemal równym stopniu spotkać można konstrukcje z przyimkiem od, jak i do. Obie są dopuszczalne. Czy wiedzą jednak Państwo, że w zależności od tego, którym ze wskazanych wyżej przyimków się posłużymy, zmieni nam się znaczenie wypowiedzianych słów?

Przyimek do w połączeniu z rzeczownikiem klucz wskazuje na rodzaj klucza, jego ogólne przeznaczenie. Mówiąc zatem o kluczu do drzwi, kluczu do konserw, mamy na myśli klucz, który służy do otwierania drzwi, konserw itd., jednak bliżej niesprecyzowanych. Gdy z kolei posługujemy się połączeniem klucz od, wskazujemy na konkretny już klucz (por. klucz od mieszkania = klucz od konkretnego (np. naszego) mieszkania; klucz od samochodu = klucz od konkretnego samochodu).