czwartek, 14 kwietnia 2016

Czy „kakao” się odmienia?

Choć pokusa, by odmieniać wyraz kakao, jest coraz większa, ów rzeczownik wciąż pozostaje wyrazem nieodmiennym (nie: *szklanka z kakałem lub *szklanka z kakaem, lecz szklanka z kakao itp.). Ze strukturalnego punktu widzenia jednak wyraz ten z można poddać deklinacji (nie dotyczy to jedynie miejscownika).

Kakao zaliczamy wraz z innymi wyrazami zakończonymi w polszczyźnie nietypowo, tj. dwiema sąsiadującymi samogłoskami, do grupy o niełatwej deklinacji. Jak bowiem w miejscowniku np. użyć poprawnie rzeczownika kakao i innych (np. boa, wideo)? Mówię o kakale, kakae czy kakau? W związku z tym lepiej nie odmieniać tych wyrazów (bezwzględnie nie odmieniać w polszczyźnie wzorcowej!).

Z podobnego powodu (tj. z powodu zbitki dwóch samogłosek na końcu) przez bardzo długi czas nie odmieniano rzeczownika studio oraz radio. Ponieważ jednak tutaj sytuacja jest inna (samogłoska i zmiękcza jedynie poprzedzającą głoskę, nie jest ośrodkiem sylaby), dziś już dopuszcza się odmianę wskazanych wyrazów.