sobota, 16 kwietnia 2016

„Versus” – z kropką czy bez?

Bardzo często, gdy stosujemy w tekście słowa przeciwstawne, używamy łacińskiego wyrazu versus, verse. Jest on również wykorzystywany między nazwiskami lub nazwami przeciwników, np. Jan Kowalski versus Antoni Nowak. Czy po skrócie od tego wyrazu, który przyjmuje postać vs, stawiamy kropkę, czy nie?

Zapis tego skrótu nie jest jednolity. Spotkać więc można formę bez kropki (vs), choć nierzadko widuje się też postać z kropką (vs.). Oba te zapisy – co ważne – są dopuszczalne. Można więc pisać Jan Kowalski vs. Antoni Nowak, jak i Jan Kowalski vs Antoni Nowak.