środa, 3 lutego 2016

„Adaptować” to nie to samo, co „adoptować”

Adaptować i adoptować to bezokoliczniki bardzo do siebie podobne (zarówno w warstwie brzmieniowej, jak i w warstwie morfologicznej). Różnią się one bowiem od siebie jedną głoską! To z kolei powoduje, że są one bardzo często mylone. Wyrazy te mają jednak zupełnie inne znaczenia. 

Adaptować to inaczej ‘przystosować coś do innego użytku’. Typowym przykładem adaptacji może być przystosowanie utworu literackiego do wystawienia na scenie lub do sfilmowania. Adoptować z kolei wiąże się z adopcją. Chodzi tu więc o uznanie wobec prawa cudzego dziecka za własne i o opiekę. 

Mylenie tych dwu wyrazów to bardzo powszechny błąd leksykalny, a szerzej słownikowy (wyrazowy). Oto przykład błędnego użycia: *Zaadoptowaliśmy to pomieszczenie na potrzeby magazynu (poprawnie: Zaadaptowaliśmy to pomieszczenie na potrzeby magazynu).