wtorek, 9 lutego 2016

„Mam kucyk” czy „mam kucyka”? O różnicy między rzeczownikami żywotnymi i nieżywotnymi

Panią Ewę zafrapowały wierszyki umieszczone w podręczniku do klasy pierwszej. Spójrzmy:

Czy wszystkie one są bezbłędne? Zdaniem pani Ewy, wątpliwość może budzić ostatni tekst poświęcony kucykowi. Mówimy, że mamy na głowie (co?) kucyk czy mamy na głowie (czego?) kucyka?

Niewątpliwie w powyższym zdaniu należałoby użyć formy kucyk, ponieważ czasownik mieć rządzi biernikiem, a biernikowa postać od rzeczownika kucyk oznaczającego specyficznie związane włosy jest równa mianownikowi (w myśl zasady, że rzeczowniki męskie nieżywotne w bierniku mają postać mianownikową). Forma kucyka miałaby uzasadnienie, gdyby dotyczyła małego kuca, tj. małego, krępego konia. To bowiem byłoby zgodne z zasadą, która głosi, że rzeczowniki męskie żywotne, do których zaliczylibyśmy kucyka, w bierniku przyjmują formę dopełniaczową. Jak łatwo zauważyć, forma kucyka w powyższym dwuwierszu została użyta przede wszystkim do zachowania rymu (por. bryka-kucyka).

Oczywiście nie podoba mi się ten wierszyk i z pewnością bym go zmienił, proponując coś innego, gdyż podręcznik powinien cechować się nienaganną polszczyzną. I chociaż końcówka -a w bierniku jest wprawdzie coraz powszechniejsza także w rzeczownikach nieżywotnych (zob. np. smażyć kotleta), to jeśli nawet takie formy uzyskują aprobatę w normie, to zwykle dzieje się to jedynie na poziomie normy użytkowej, czyli potocznej (w normie wzorcowej wciąż jeszcze za lepsze traktuje się konstrukcje typu smażyć kotlet). Jeśli więc przykładowe zdanie Mamusia zrobi ci kucyka (być może nierzadkie) uznamy za potoczne, to identycznie rzecz będzie się miała ze sformułowaniem: Mam na głowie kucyka (lepiej: Mamusia zrobi ci kucyk oraz Mam na głowie kucyk). 

Podkreślmy raz jeszcze, że na poziomie kontaktów nieoficjalnych tego typu formy biernika rażą coraz rzadziej, aczkolwiek polszczyzna w książkach (szczególnie w podręcznikach) nie powinna budzić zastrzeżeń i tu wracam do tego, o czym mowa wyżej, że w tym konkretnym tekście należałoby wskazany fragment zmienić.