niedziela, 31 stycznia 2016

„Zakrystia” w ujęciu poprawnej polszczyzny

Jak nazywa się boczne pomieszczenie w kościołach, w którym przechowuje się m.in. szaty liturgiczne? Zachrystia czy zakrystia?

Bardzo często spotkać można formę zachrystia, ale nie jest to forma poprawna. Wyraz ten bowiem nie ma związku – jak przypuszczają niektórzy użytkownicy polszczyzny, tworząc błędną postać zachrystia – z umiejscowieniem tego pomieszczenia w świątyni. Otóż część ludzi uważa, że jeżeli zakrystia znajduje się zwykle za ołtarzem, to jest jak gdyby za Chrystusem i stąd stosują formę zachrystia. Nie należy w ten sposób tego tłumaczyć. 

Zakrystia to wyraz łacińskiej proweniencji. Tam ma on postać sacristia (łac. c czytane jako /k/). Warto również zauważyć, że osoba wykonująca obowiązki tzw. kościelnego określana jest często mianem zakrystiana (nie: zachrystiana).