sobota, 6 lutego 2016

Czy „super” jest przymiotnikiem?

Wyraz super jest obecnie bardzo modny w języku polskim. Można by właściwie powiedzieć, że jest wręcz nadużywany. Warto jednak poświęcić jemu rozważania, ponieważ – jak się okazuje – pisownia tego słowa może sprawić kłopot. 

Super ma w polszczyźnie cztery znaczenia. Może ono wystąpić jako pierwszy człon wyrazów złożonych, które tworzą nazwy i określenia osób lub rzeczy mających najwyższą jakość lub wartość. Najogólniej rzecz ujmując, super jest wówczas przedrostkiem. Tak rozumiany ów wyraz zapiszemy łącznie, np. superoferta, superfilm. Może on jednak wystąpić również jako samodzielny wyraz pełniący funkcję przymiotnika lub przysłówka, np. (1) Spotkanie to było super; (2) Wpadaj do nas! Zabawa jest super. Wreszcie super może być też wykrzyknikiem (zob. Nie ma jutro polskiego. – Super!).

To słowo niewątpliwie jest wytrychem. To znaczy, że pozwala ono wybrnąć z każdego kłopotu. Możemy je bowiem zastosować w każdej sytuacji. Warto jednak zwrócić uwagę na to, o czym jest mowa w pierwszym akapicie. Łatwo spostrzec, że frekwencja tego wyrazu (bardzo wysoka) staje się trochę irytująca. Starajmy się więc zastępować go innymi wyrażeniami. Dla przykładu wskażmy kilka: najlepszy, udany, znakomity. Lepiej zatem powiedzieć, że spotkanie było udane, film był znakomity, zabawa zaś bardzo udana.