środa, 24 lutego 2016

Wygłosowe „-ą” i „-om” w rzeczownikach – której końcówki użyjesz?

Problem z rzeczownikowymi końcówkami -ą/-om ma współcześnie bardzo wielu użytkowników polszczyzny. Często z tego powodu spotyka się bardzo dużo błędów ortograficznych. Aby było ich jak najmniej, powstały te oto rozważania.

Zasada nie jest skomplikowana. Wystarczy zapamiętać, że na końcu zapisujemy zawsze w żeńskich rzeczownikach liczby pojedynczej mających postać narzędnika, np. (1) Rzucam piłką (nie: piłkom); (2) Spotykam się z dziewczyną (nie: dziewczynom).

Nie oznacza to bynajmniej, że formy piłkom, dziewczynom są błędne. Końcówka -om jest bowiem poprawna, ale w innym wypadku. Zarezerwowana jest ona dla wszystkich rzeczowników w celowniku liczby mnogiej. Stąd zdania typu (1) Przyjrzyj się uważnie piłkom (dwóm, trzem, czterem itd.) (2) Opowiem o tym dziewczynom (dwóm, trzem, czterem itd.) nie są zapisane błędnie.