piątek, 12 lutego 2016

Kropki w tematach i nagłówkach

Czy w różnego rodzaju tematach (np. w temacie lekcji) stawiamy kropki? Zasady interpunkcyjne nie odnoszą się wprost do tej kwestii, ale myślę, że można to wyjaśnić.

Jeśli przyjmiemy, że temat jest tym, «co stanowi podstawową myśl, przedmiot rozmowy, pracy, utworu», to można go uznać jako rodzaj tytułu. To z kolei pozwala nam kropki w tematach pomijać, zatem nie ma błędu w tym oto przykładzie:

Temat: Problematyka „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza

Nie ma również błędu – dodajmy – jeśli tę kropkę postawimy, choć ja preferuję zapis bez kropki. Warto jednak wiedzieć, że pozostałych znaków interpunkcyjnych (np. znaku zapytania, wielokropka), jeśli są konieczne w temacie, nie wolno pominąć:

Temat: Jaka była rola Soni Marmieładowej w przemianie wewnętrznej Rodiona Raskolnikowa – bohatera „Zbrodni i kary” F. Dostojewskiego?

Inna rzecz ma się z tematami ujętymi w jednym ciągu z tekstem głównym (temat nie jest wówczas zapisywany w osobnym wierszu). W tym wypadku kropka jest konieczna:

Sposoby wzbogacania leksyki. Leksyka jako „ogół wyrazów wchodzących w skład jakiegoś języka” zajmuje ważne miejsce w nauce o języku…. itd.