poniedziałek, 22 lutego 2016

Dwa „Ostrowy”, dwa różne rodzaje, czyli „Ostrów Wielkopolski” a „Ostrów Mazowiecka”

Dzisiejsze rozważania skupiać się będą wokół dwóch miejscowości, które – mimo że są do siebie podobne – odmieniają się zupełnie inaczej. Spójrzmy: 

Pierwszy Ostrów, czyli Ostrów Wielkopolski, nie sprawia trudności podczas odmiany. Mówimy więc, że pojechaliśmy wczoraj do Ostrowa Wielkopolskiego, przyglądałem się Ostrowowi Wielkopolskiemu, widziałem Ostrów Wielkopolski, byłem pod Ostrowem Wielkopolskim czy wreszcie można mówić o Ostrowie Wielkopolskim.

Kłopoty językowe dotyczą drugiej miejscowości, która w mianowniku też ma Ostrów. Mowa o mieście Ostrów Mazowiecka. Bardzo często odmienia się nazwę tej miejscowości poprzez analogię do Ostrowa Wielkopolskiego. Nie można tego w ten sposób tłumaczyć, ponieważ Ostrów Mazowiecka to zupełnie inny rodzaj. Widać to wyraźnie, gdy przyjrzymy się ich określeniom. Ostrów (jaki?) Wielkopolski (rodzaj męski), Ostrów (jaka?) Mazowiecka (rodzaj żeński). Ostrów Mazowiecka to dawna Ostrowia. W jaki sposób zatem poprawnie odmienić nazwę tego miasta?

W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku człon Ostrów przyjmuje formę Ostrowi, np. (1) Jadę do Ostrowi Mazowieckiej (2) Opowiadałem ci wczoraj o Ostrowi Mazowieckiej. Biernik jest równy mianownikowi, co jest zgodne z ogólną zasadą, że rzeczowniki żeńskie zakończone spółgłoską w bierniku mają postać mianownikową (por. widzę tę miłość, wyrzuć tę mysz itp.). Zatem w bierniku mówimy (kogo? co?) Ostrów Mazowiecką. W narzędniku natomiast dostrzegamy wyraźnie dawną formę Ostrowia, ponieważ mówimy Ostrowią Mazowiecką.