czwartek, 18 lutego 2016

„Baseball” czy „bejsbol”?

Zakończyłem omawiać z uczniami 1 kl. gimnazjum lekturę Stary człowiek i morze, którego główny bohater – Santiago – interesował się baseballem. Wśród uczniowskich odpowiedzi na sprawdzianie pojawiały się tak różne zapisy tego rzeczownika, że postanowiłem omówić jego pisownię na łamach Językowych rozważań.

Baseball to wyraz, który pięknie się odmienia na gruncie polskim. Nieodmienianie więc tego wyrazu to błąd. Mówimy, że ktoś interesuje się baseballem, opowiadał o baseballu itp. Gdy idzie o pisownię omawianego dziś wyrazu, użytkownikom polszczyzny pozostawia się wybór. Polega on na tym mianowicie, że zarówno pisownia oryginalna, czyli baseball, jest poprawna, jak i wyraz spolszczony – bejsbol. To, której formy użyjemy, zależy od nas.

Podobnie rzecz wygląda z przymiotnikiem pochodzącym od tego wyrazu. Możemy więc pisać o rozgrywkach baseballowych, ale nie zrobimy błędu, jeśli napiszemy o rozgrywkach bejsbollowych.