czwartek, 10 września 2015

Ludzie listy piszą, czyli problemowy liczebnik „700” w narzędniku z imigrantami w tle

Jakiś czas temu zapytano mnie o to, jaką formę przyjmuje liczebnik 700 w narzędniku. Mojej korespondentce sprawiło kłopot przeczytanie artykułu dotyczącego łodzi z 700 imigrantami. Celowo nie podałem postaci pisanej, abyście mogli sami zastanowić się nad poprawną formą. Pani Patrycja, która prośbę do mnie wystosowała, proponowała np. siedmiustoma. Z całą pewnością nie możemy tej konstrukcji uznać za poprawną, choć przyznać należy, że tok myślenia jest całkiem niezły (o tym niżej). 

Rzecz wbrew pozorom nie jest skomplikowana. Warto rozpocząć od rzeczownika imigranci, bo to on w dużej mierze decyduje o tym, jak powinien zostać odczytany sprawiający trudność liczebnik. Ten męskoosobowy rzeczownik użyty został w narzędniku liczby mnogiej, zatem tego samego przypadka wymaga od nas liczebnik (siedemset), który jak wszystkie liczebniki główne od 500 (pięciuset) do 900 (dziewięciuset) charakteryzuje się tym, że odmianie podlega w nim tylko pierwszy człon, co za tym idzie – druga część składowa pozostaje nieodmienna, więc zawsze na końcu powinien być -set. A ponieważ rzeczownik siedemset w narzędniku przyjmuje postać siedmiuset, poprawnie odczytane wypowiedzenie będzie wtedy, kiedy powiemy o łodzi z siedmiuset imigrantami.  

Tego typu konstrukcja składniowa z liczebnikiem od 500 (pięciuset) do 900 (dziewięciuset) w roli głównej jest raczej rzadko używana, dlatego też, jak sądzę, wzbudza wątpliwości, gdy już jej użyjemy. Forma zaproponowana przez panią Patrycję zakończona na -oma ma uzasadnienie tylko w formach od 100 (stu) do 400 (czterystu) włącznie. Tam bowiem dopuszcza się oboczność por. (1) Przypłynęła łódź z dwustu imigrantami oraz (2) Przypłynęła łódź z dwustoma imigrantami.