wtorek, 15 września 2015

Jaka jest różnica pomiędzy wyrazami „efektowny” a „efektywny”?

Efektowny i efektywny to przymiotniki, które bardzo często są ze sobą mylone. Oba różnią się tylko jedną głoską, przede wszystkim jednak oba mają inne znaczenia, mimo wspólnej etymologii i powiązania z rzeczownikiem efekt.

Jeżeli mówimy o czymś, że coś jest efektowne, to znaczy, że ów podmiot, o którym się wypowiadamy, zwraca na siebie uwagę oryginalnością, pięknem, np. Natalia włożyła efektowną sukienkę. Innymi słowy efektowny to taki, który ma wywrzeć wrażenie, a mówiąc najprościej – efektowny to taki, który ma wywołać efekt. Przymiotnik ten nastawiony jest jak gdyby na sensację. 

Efektywny natomiast to taki, który ma dobre wyniki, jest wydajny czy też sprawny. Oto przykładowe zdanie: Aby moje działania były efektywne, muszę dużo pracować. Nie ma bowiem efektywnych działań, tzn. sprawnych i wydajnych działań, jeśli nie będziemy na nie pracować.