piątek, 18 września 2015

Historycznojęzykowe spojrzenie na „panią”

Jaką formę przyjmuje biernik od rzeczownika pani? Czy uzasadniona jest końcówka (np. widzę panię Basię), czyli ta, która jest zgodna z ogólną zasadą? Okazuje się, że nie.

Rzeczownik pani, o którym dzisiaj chciałbym kilka słów wspomnieć, wbrew zasadzie, która głosi, że rzeczowniki liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego w bierniku przyjmują końcówkę , ma końcówkę . Dlatego obok regularnych form takich, jak gospodynię, kobietę czy dziewczynę formę panią należy traktować jako wyjątek.

Ów wyjątek uznaje się za przeżytek, który zachował się dzięki tradycji. Dawniej bowiem rzeczowniki żeńskie miękkotematowe przyjmowały właśnie końcówkę (np. widzę ziemią, rolą, wieżą). Z czasem formy te uległy wpływowi rzeczowników z twardymi tematami i dlatego otrzymały końcowe . Dlaczego tak się nie stało z rzeczownikiem pani? Przyczyny tego stanu rzeczy należy dopatrywać w jego powszedniości. Tak dawniej, jak dziś rzeczownik ten odznaczał się wysoką frekwencją. Wskutek częstego używania formy panią nie poddał się on wpływowi rzeczowników twardotematowych i zachował dawną już biernikową końcówkę .