piątek, 17 lipca 2015

„Protokół” – pisownia i odmiana

Rzeczownik protokół niejednemu użytkownikowi polszczyzny sprawia kłopot podczas odmiany. Często bowiem nie wiemy, czy mówi się protokołu czy protokółu, prawda? O tym, która z tych form jest poprawna, przeczytasz niżej. 

Nie ma, Szanowni Państwo, zwycięzcy w tej „polonistycznej bitwie”. Zarówno bowiem forma protokołu (a więc forma z charakterystyczną alternacją ó:o), jak i protokółu są poprawne, a co za tym idzie – wszystkie przypadki zależne omawianego wyrazu, przyjmują formy oboczne, stad: nie ma np. protokołu, ale i protokółu, można się przypatrywać protokołowi lub protokołom, ale nie będzie błędu, jeśli będziemy się przypatrywać protokółowi i protokółom itd. Podobnie rzecz wygląda z wyrazem protokolant. Można być bowiem protokolantem lub protokólantem. Warto jedynie pamiętać, że tę drugą formę, czyli tę z kreskowanym o, słowniki kwalifikują jako rzadszą.  

Przy okazji warto również zwrócić uwagę, że wyrażenie protokół z czegoś jest traktowane przez językoznawców jako błąd. Poprawna forma to jedynie protokół czegoś, w przeciwieństwie do zwrotu sprawozdanie z czegoś, które jest poprawne. Zatem można napisać sprawozdanie z zebrania, ale już tylko można sporządzić protokół zebrania.