wtorek, 21 lipca 2015

O pisowni wyrażenia „notabene”

Istnieje w języku polskim wyrażenie notabene (łac. zauważ dobrze), będące wtrąconym wyrazem, który poprzedza jakąś dodatkową, choć – co istotne – ważną informację. Sam zwrotu notabene lubię raz po raz używać. Dzisiaj artykuł traktujący o tym, w jaki sposób poprawnie ów zwrot zapisywać.

Czasami wyrażenie notabene pisane jest łącznie, niekiedy jednak oddzielnie (nota bene). Warto zatem sprawdzić, czy oba sposoby zapisu są równoprawne. Okazuje się, że nie. Choć wyraz ten pochodzi z dwóch łacińskich słów (nota oraz bene), w języku polskim winniśmy pisać go łącznie. Wymawiając go zaś, pamiętajmy, że akcent pada – zgodnie z polską regułą – na przedostatnią sylabę (notabene).

Przy okazji należy zauważyć, że skrót od omawianego dzisiaj zwrotu przybiera postać nb., o czym też warto pamiętać.