sobota, 25 lipca 2015

Kurczak z „rożna”, a więc z czego?

Fot. Wikipedia
Jest wiele osób, które przepadają za kurczakiem z rożna. Zastanawiam się, ile z nich wie, jak w mianowniku brzmi wyraz objęty kursywą. Część powie pewnie, jak mniemam, że rożno, a to błąd.

Mianownik omawianego dziś rzeczownika przybiera postać rożen (nie: rożno) i tylko ta forma jest poprawna. W wyrazie tym występuje charakterystyczne „e” ruchome, które znika nam w przypadkach zależnych, których formy są następujące: D. rożna, C. rożnowi, B. rożno, N. rożnem, Ms. rożnie, W. rożnie!.

Przy okazji warto również omówić formy liczby mnogiej. Mianownik od tego rzeczownika przyjmuje postać rożny, inne przypadki zaś takie oto formy: D. rożnów, C. rożnom, B. rożny, N. rożnami, Ms. rożnach, W. rożny!.