poniedziałek, 13 lipca 2015

Członkini i wychowawczyni, czyli o żeńskich rzeczownikach z wygłosowym „-i”

We współczesnej polszczyźnie jest wiele wyrazów żeńskich, które kończą się na -a (por. nauczycielka, aktorka, turystka). Jak wolno sądzić, z powodu bardzo wysokiej frekwencji tych właśnie rzeczowników niemal bezmyślnie przypisujemy końcówkę -a do wszystkich bez mała rzeczowników rodzaju żeńskiego, co nie zawsze jest poprawne.  

Mamy w języku polskim bardzo dużo rzeczowników żeńskich, które w mianowniku l. pojedycznej powinny przyjąć końcówkę -i, np. gospodyni, wychowawczyni, członkini (nie: gospodynia, wychowawczynia, członkinia). Należy o tym pamiętać i respektować tę zasadę, pamiętając jednocześnie o tym, że biernik liczby pojedynczej omawianych dziś rzeczowników przyjmuje końcówkę , np. Widzę członkinię komisji

Wyjątkową osobliwość stanowi w tym względzie rzeczownik pani, który dla tego przypadka przyjmuje końcówkę , np. Widzę panią od polskiego.