wtorek, 30 września 2014

Studenckie „ćwiczenia”, czyli słowo na rozpoczęcie roku akademickiego

Nieubłaganie zbliża się koniec wakacji dla studentów. Już jutro na wielu uczelniach w Polsce odbędą się inauguracje, po których młodzi żacy zasiądą do ławek niczym ich młodsi koledzy ze szkół. Na uczelniach panuje ogólny podział zajęć na wykłady oraz ćwiczenia i tym ostatnim pojęciem chciałbym się dzisiaj zająć, analizując je – to oczywiste – z punktu widzenia poprawności językowej.

Często jest tak, że pewne ćwiczenia są ułożone na planie obok siebie lub w tym samym dniu. Oto przykład:

09:45
11:15
Historia języka polskiego
C
11:30
13:00
Gramatyka historyczna języka polskiego
C


Jak powiemy komuś, ile mamy w tym dniu ćwiczeń? Praktyka pokazuje, że najczęściej powiemy dwa ćwiczenia. Zwyczajowo tak się przyjęło, zwyczajowo tak się mówi, ale na razie nie jest to konstrukcja poprawna, dlatego dzisiaj powiem Wam, jak należałoby budować poprawniejsze wypowiedzi.

Rzeczownik ćwiczenia w znaczeniu ‘zajęcia uniwersyteckie’ nie mają liczby pojedynczej (w przeciwieństwie do ćwiczeń użytych w znaczeniu ‘czynność wykonywana i powtarzana w celu opanowania jakiejś umiejętności’), a to z kolei oznacza, że wyraz ten wraz z innymi wyrazami (np. drzwi, sanie, skrzypce) należy do grupy wyrazów zwanymi pluralia tantum, a to zaś znaczy, że wzorcowo wyrazy te łączą się z liczebnikami zbiorowymi, np. dwoje drzwi, dwoje ćwiczeń.

Językoznawcy sugerują, że równie dobrze będzie, jeżeli będziemy używali konstrukcji opisowych, mówiąc np. (1) Mam dziś dwie godziny ćwiczeń. (2) Nie było dzisiaj trzech godzin zajęć. Polecam tego typu zabiegi językowe zwłaszcza tym, którzy form dwoje zajęć, dwojga ćwiczeń itd. w jakimś tam stopniu się obawiają. Należy jednak podkreślić, że konstrukcja dwa/trzy/cztery ćwiczenia, choć bardzo popularna, do dziś jeszcze nie zyskała przychylności językoznawców. Tej formy można użyć jedynie w znaczeniu: Zaplanowałem sobie na dziś trzy zajęcia: posprzątanie domu, zakupy, ugotowanie obiadu.

Podsumujmy sobie to wszystko, o czym była dzisiaj mowa, dokonując deklinacji. Oto wzorcowa odmiana rzeczownika ćwiczenia w połączeniu z liczebnikiem zbiorowym dwoje:

M. dwoje ćwiczeń (mam)
D. dwojga ćwiczeń (nie mam)
C. dwojgu ćwiczeniom (się przyglądam)
B. dwoje ćwiczeń (chcę zaliczyć)
N. z dwojgiem ćwiczeń (będę miał kłopot)
Ms. o dwojgu ćwiczeniach (myślę dzień i noc)
W. dwoje ćwiczeń!


PS Analogicznie rzecz ma się z rzeczownikiem zajęcia.