poniedziałek, 15 września 2014

Pewien czy pewny?

Czy formy pewien i pewny to synonimy? W pewnym stopniu tak, można tych wyrazów używać zamiennie, aczkolwiek trzeba pamiętać o pewnej uwadze.

Formy pewny możemy używać właściwie bez ograniczeń, czego nie można powiedzieć o formie pewien. Ta konstrukcja występuje tylko w mianowniku rodzaju męskiego, co z kolei oznacza, że w zdaniu może być wyłącznie orzecznikiem, np. Jesteś pewien tego, co mówisz?