piątek, 3 października 2014

Krótka uwaga stylistyczna na temat zaimków „czemu” oraz „dlaczego”

Moja rozmówczyni powiedziała mi ostatnio, że razi ją, kiedy ktoś pyta o jakąś przyczynę, używając zaimka czemu, np. Czemu nie byłeś wczoraj w szkole? W pewnym stopniu jej irytację rozumiem, aczkolwiek trzeba wiedzieć, że zaimek czemu sam w sobie nie jest zły. Wszystko zależy od sytuacji komunikacyjnej, w jakiej zostanie on użyty.

Zarówno czemu, jak i dlaczego są zaimkami, które mają to samo znaczenie i oba sposoby pytania o przyczynę są stare niczym świat. Jak zauważają językoznawcy, czemu jest bardziej potoczne, a to znaczy, że w sytuacji oficjalnej (np. w rozmowie z dyrektorem) lepiej byłoby użyć zaimka dlaczego i tylko w tym sensie zaimek dlaczego góruje niejako nad zaimkiem czemu. Jeśli wśród domowników lub przyjaciół użyjemy formy czemu, a oni nas poprawią, tłumacząc, że nie mówi się czemu, tylko dlaczego, nie do końca będą mieli rację.