niedziela, 28 września 2014

Wskutek i na skutek

Zapytano mnie ostatnio o to, czy istnieje taki zwrot jak na wskutek. Istnieją podobne, lecz to, które zapisałem, jest błędne.

Mamy, Mili Państwo, przyimek, który wprowadza informację o przyczynie czegoś. Tym przyimkiem jest wyraz wskutek (pisane łącznie, choć dawniej pisano inaczej). Możemy również użyć wyrażenia na skutek. Pełni ono tę samą funkcję. Widać wyraźnie, że wyrażenie na wskutek jest kontaminacją tych dwu wyrażeń, aczkolwiek należy pamiętać, że jest ono niepoprawne. Zatem nie popełnimy błędów, jeżeli będziemy stosować wyłącznie wyrażenie na skutek lub wyrazu wskutek