środa, 3 września 2014

Odmiana rzeczownika „harmider”

Zwykle harmider może nam sprawić kłopot z uwagi na ortografię. Niejeden polonista z pewnością użył tego rzeczownika na dyktandzie w szkole. Nieczęsto jednak – tak mnie się wydaje – ów rzeczownik odmieniamy, a nie jest to – jak się okazuje – rzeczownik z punktu widzenia fleksji łatwy.

Harmider można odmieniać na dwa sposoby. Wynika to z tego, że w temacie tegoż wyrazu mamy tzw. „ruchome e”, które powoduje, że może ono nam się tam pojawić, ale jego zniknięcie nie spowoduje błędnej wymowy. Stąd może nie być harmideru lub harmidru, możemy się przysłuchiwać harmiderowi albo harmidrowi, można słyszeć harmider, można iść (jakkolwiek to nie brzmi) z harmiderem albo z harmidrem, można mówić o harmiderze lub też o harmidrze i można wreszcie wołać upersonifikowany harmider, mówiąc harmiderze! albo harmidrze! Wszystkie dwa warianty są tak samo poprawne.