czwartek, 10 lipca 2014

Co najmniej, choć przynajmniej

Dzisiaj krótka porada dotycząca zapisu wyrażenia co najmniej. Jak widać, tylko pisownia oddzielająca te dwa wyrazy jest poprawna (zapis conajmniej to błąd). Chęć zapisu łącznego wynika chyba przez analogię do wyrazów bynajmniej albo przynajmniej (przy okazji warto sobie przypomnieć, co tak naprawdę oznacza partykuła bynajmniej – zob. wpis sprzed prawie roku).

Co ciekawe, poprawnej pisowni wyrażenia co najmniej nauczyłem się w klasie maturalnej na lekcji wcale nie języka polskiego, lecz… matematyki! Jakież było moje zdziwienie, gdy pani na lekcji, dyktując polecenie do zeszytu, powiedziała, że co najmniej piszemy osobno. To chyba była najpożyteczniejsza rzecz, jakiej nauczyłem się na matematyce.