sobota, 19 lipca 2014

„Wnuki” czy „wnukowie”?

Jak mają mówić babcie i dziadkowie, których dzieci sami doczekali się dzieci? To są moje wnuki czy To są moi wnukowie? Wszystko zależy od tego, jakiej są płci.

Jeżeli babcia oraz dziadek mają wyłącznie chłopców w postaci wnuków, poprawna forma mianownikowa brzmi wnukowie. Jeśli mają tylko dziewczynki, to bez problemu powiemy wnuczki. Jeśli zaś wśród wnuków znajdują się i chłopcy, i dziewczynki, mianownik przybiera formę wnuki.

Inne przypadki przyjmują już później jednolitą formę, co jednak nie dotyczy biernika, bo jeżeli mamy tylko chłopców, powiemy, że widzi się wnuków, ale jeżeli są w tej grupie również dziewczynki, wtedy trzeba powiedzieć, że widzi się wnuki.