piątek, 11 lipca 2014

„Procent” i jego odmiana

Nie milkną głosy ws. tegorocznych matur, które oblał co trzeci maturzysta. Jak wiadomo, aby zdać, trzeba uzyskać minimum 30 % z obowiązkowych przedmiotów maturalnych, a jeżeli ktoś otrzymał mniej, to powiemy, że nie zdobył trzydziestu procent czy trzydziestu procentów? O tym, jak poprawnie odmienić rzeczownik procent – co jak pokazuje praktyka, nie jest takie łatwe  przeczytasz poniżej.

Jest to oczywiście wyraz odmienny i dla kolejnych przypadków oraz liczb przyjmuje takie oto formy: D. procentu (lepiej niż procenta!)/procentów, C. procentowi/procentom, B. procent (nie: procenta!)/procenty, N. procentem/procentami, Msc. procencie/procentach, W. procencie!/procenty!

Arcyważna zasada: W połączeniu z liczebnikiem w dopełniaczu i bierniku, a także w mianowniku l. mn., a z liczebnikami ułamkowymi w każdym przypadku rzeczownik procent przyjmuje formę równą mianownikowi l. poj., np. (1) Nie mam dwóch procent. (2) Zabrakło mi pięciu procent. (3) Czterdzieści dziewięć i pół procent zysków należy się mnie. Aby nie było za łatwo, jest od tej reguły pewien wyjątek, stanowi go liczebnik jeden, np. Zabrakło mi jednego procentu.

Z innymi przypadkami liczebników, czyli z celownikiem, narzędnikiem oraz miejscownikiem, rzeczownik procent przyjmuje odpowiednie formy, np. (1) Wręczono nagrody dziesięciu procentom dzieci (2) Z sześcioma procentami matury nie zdasz. (3) W pięćdziesięciu procentach był pewien tego, co mówi

Podsumowując, procent w liczbie mnogiej jest nieodmienny poza używanym tylko z liczbami całkowitymi celownikiem (procentom), narzędnikiem (procentami) i miejscownikiem (procentach).