sobota, 28 września 2013

Osobliwości w odmianie rzeczowników

Spójrzmy na rzeczownik poeta i zastanówmy się, jakiego jest rodzaju. Zdecydowana większość (jak nie wszyscy) powie, że poeta to rzeczownik rodzaju męskiego. Do tych wszystkich kieruję pytanie: dlaczego poeta jest rodzaju męskiego, skoro odmienia się jak rzeczowniki żeńskie? Porównajcie sami: poeta jak kobieta, poety jak kobiety, poecie jak kobiecie itd. (kobieta jest rodzaju żeńskiego, z czym nikt, jak mniemam, nie polemizuje). Czy zatem poeta to rzeczownik rodzaju żeńskiego? Niekoniecznie.

Rodzaj gramatyczny przypisujemy rzeczownikom zgodnie z rodzajem przymiotników i zaimków, które z nimi występują (lub mogą występować). Nie powiemy przecież wybitna poeta, tylko wybitny poeta. W związku z powyższym poeta to oczywiście rzeczownik rodzajowo męski. Dlaczego więc mamy tutaj deklinację żeńską? Wyjaśnienie znajduje się w temacie dzisiejszego wykładu – mamy do czynienia z osobliwościami (wyjątkami, rzadkościami).

Inny tak charakterystyczny przykład to deklinacja rzeczownika mężczyzna. Wydawać by się mogło, że nie ma bardziej „męskiego” rzeczownika, prawda? A tymczasem odmienia się on według paradygmatu żeńskiego (por. odmianę rzeczownika bielizna).

Mężczyzna jest oczywiście rzeczownikiem rodzaju męskiego. To, jaki wzorzec stosujemy w odmianie, czyli jakie końcówki dodajemy do rdzenia wyrazu, nie decyduje o tym, jaki rodzaj gramatyczny mu przypisujemy.