poniedziałek, 16 września 2013

„Nie” z różnymi częściami mowy

Dziś podejmuję temat, który jest przedmiotem naszych częstych dylematów językowych. Nierzadko zastanawiamy się bowiem, czy dany wyraz z „nie” piszemy razem, czy osobno. Od dzisiejszego wpisu – mam nadzieję – wszystko stanie się jasne.

NIE z rzeczownikami zawsze piszemy łącznie, np. nieład, niewiedza. Wyjątek w tym wypadku stanowią rzeczowniki, które piszemy zwykle wielką literą. Wówczas należy zastosować pisownię z łącznikiem, np. nie-Polak. Drugi wyjątek stanowią rzeczowniki, które są wyraźnym zaprzeczeniem, np. Nie chłopak, lecz dziewczyna.

NIE z czasownikami piszemy zawsze osobno, np. nie jem, nie śpią. Dotyczy to również wyrazów, które mają znaczenie czasownikowe, np. nie warto, nie wiadomo. Wyjątkiem są czasowniki, które zostały utworzone od rzeczowników z przedrostkiem „nie”, np. niepokoić się (czasownika pokoić nie ma).

NIE z przymiotnikami również piszemy łącznie, np. nieładny, niedługi. Wyjątki od tej reguły są identyczne jak w wypadku rzeczowników (np. nie-Mickiewiczowski oraz nie długi, ale krótki). Ponadto oddzielamy „nie” od przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym, np. nie ładniejszy, nie najdłuższy.

NIE z przysłówkami piszemy razem, jeśli dany przysłówek został utworzony od przymiotnika i charakteryzuje się stopniem równym, np. nieładnie, niedługo. Oddzielnie piszemy przysłówki odprzymiotnikowe w stopniu wyższym i najwyższym (np. nie ładniej, nie najdłużej), a także takie, które nie są utworzone od przymiotników, np. nie zawsze.

NIE z liczebnikami piszemy osobno, np. nie pierwszy, nie jeden, nie dwa. Ważna rzecz do zapamiętania: w znaczeniu „wielu” piszemy niejeden.

NIE z zaimkami piszemy na ogół osobno, np. nie ty, nie mój, nie każdy. Są niestety wyjątki, które warto zapamiętać, to na przykład: nieco, niektórzy, poniektórzy.