niedziela, 12 marca 2017

Odmiana nazwiska Saryusz-Wolski

Jacek Saryusz-Wolski (foto: Wikipedia)
Choć do polityki staram się nie mieszać, to czasem warto to zrobić. Inspiruje mnie ona niekiedy do napisania porady językowej. Nie inaczej jest tym razem. Wszystko za sprawą minionych już wyborów przewodniczącego Rady Europejskiej na kolejną dwuipółletnią kadencję.

Jak wiadomo, kontrkandydatem dla Donalda Tuska miał być (zaproponowany przez polski rząd) Jacek Saryusz-Wolski. Jemu to – a właściwie jego nazwisku – chciałbym poświęcić te rozważania. Nie brakuje bowiem osób, które nazwisko tego polityka odmieniają w sposób niepoprawny. Jak zatem należy je odmieniać?

Zasada głosi, że jeżeli nazwisko mężczyzny składa się z dwóch części, to obie części podlegają odmianie według wzorców deklinacyjnych obowiązujących w nazwiskach jednoczłonowych. Wyjątek od tej reguły stanowią te nazwiska, w których pierwszy człon jest nazwą herbu lub zawołaniem bojowym. Wówczas pozostaje ono niezmienne. Z taką sytuacją mamy do czynienia w wypadku nazwiska Janusza Korwin-Mikkego (przypomnij sobieartykuł o jego wzorcowej odmianie). 

Co innego jednak w wypadku Jacka Saryusza-Wolskiego. Człon Saryusz w tym nazwisku to nie jest bowiem ani nazwa herbu, ani zawołanie bojowe, tylko przydomek, a te się odmieniają. W związku z tym oba człony podlegają odmianie i nie ma na to wpływu nawet serdeczna prośba właściciela tego nazwiska, o którym – nie ma co ukrywać – jest ostatnio bardzo głośno.