środa, 15 marca 2017

Jaka jest różnica między przymiotnikami „kupny” i „kupiony”?

Przy okazji rozważań dotyczących czasowników kupować i kupywać (artykuł sprzed kilku dni) zacząłem się zastanawiać, jaka jest różnica między przymiotnikami kupny i kupiony. Ściślej zastanawiałem się, czy inni użytkownicy języka polskiego tę różnicę potrafią sobie uświadomić.

I kupny, i kupiony znaczą to samo, tj. coś nabyte drogą kupna, czyli za pewną sumę pieniędzy. Różnicuje je zaś płaszczyzna stylistyczna. O ile bowiem przymiotnik kupiony ma neutralny wydźwięk, o tyle przymiotnik kupny ma charakter potoczny