czwartek, 30 marca 2017

„Duży” w liczbie mnogiej

Jak poprawnie zbudować przymiotnik duży w liczbie mnogiej? Wszystko zależy od tego, z jaką formą mamy do czynienia. Piszę o tym na stronie „Językowych rozważań”.

Jak wiemy, w języku polskim wyróżniamy trzy rodzaje w liczbie pojedynczej (męski, żeński i nijaki) oraz dwa dla liczby mnogiej (męskoosobowy i niemęskoosobowy). Do rodzaju męskoosobowego wliczamy mężczyzn, do rodzaju niemęskoosobowego z kolei – ku niezadowoleniu pań – osoby płci pięknej, zwierzęta oraz przedmioty, zjawiska i pojęcia.

Jeśli zatem chcemy użyć przymiotnika duży w rodzaju niemęskoosobowym, stosujemy formę duże (por. duże kobiety, duże zwierzęta, duże budowle itp.). Jeżeli zaś odnosimy ów przymiotnik tylko do panów, posługujemy się przymiotnikiem duzi (zob. duzi mężczyźni).