poniedziałek, 9 stycznia 2017

I tak źle, i tak (nie)dobrze

Mówimy i tak źle, i tak (nie)dobrze, gdy chcemy powiedzieć o czymś, co jest niekorzystne pod każdym względem. Jak jednak zapisywać wyraz niedobrze – razem czy osobno?

Wyraz ten jest przysłówkiem, który pochodzi od przymiotnika niedobry, a to zaś oznacza, że w stopniu równym powinien on być zapisywany – tak jak przymiotnik, od którego pochodzi – łącznie. Wyjątek stanowi wyraźne zaprzeczenie (por. Nie dobrze, ale źle to zrobiłeś), a także stopniowane przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym (niedobrze, ale: nie lepiej i nie najlepiej).

Temat pisowni partykuły nie z przysłówkami był już poruszany na łamach niniejszej strony. Polecam na przykład artykuł pt. Zastanawiający przypadek z przysłówkiem i przede wszystkim artykuł pt. „Nie” z różnymi częściami mowy.