poniedziałek, 2 stycznia 2017

Nauczycielu, pamiętaj o kropkach, czyli o skrótach szkolnych ocen

Jak prawidłowo tworzymy skróty od polskich ocen? Najnowsze rozważania, które tego dotyczą, powstały pod wpływem rozmowy z jedną panią, którą zastanawiało, czy w skrótach oznaczających oceny należy stawiać kropkę, czy też nie. Szczególnie wpis ten polecam nauczycielom, do których sam przynależę.

W polskim systemie oświaty uczeń szkoły podstawowej, istniejącego jeszcze gimnazjum oraz szkół pondagimnazjalnych może otrzymywać oceny cząstkowe i końcoworoczne w skali 1-6. Cyfra 1 oznacza ocenę niedostateczną, 2 – ocenę dopuszczającą, 3 – ocenę dostateczną, 4 – ocenę dobrą, 5 – bardzo dobrą, natomiast 6 – celującą. Jako ciekawostkę dodam, że sam pracuję w szkole, w której ocen nie ma

Prawidłowo utworzone skróty prezentują się następująco: 
·         1 – ndst.
·         2 – dop.
·         3 – dst. albo dost.
·         4 – db.
·         5 – bdb.
·         6 – cel.

Jak widać, wszystkie skróty szkolnych ocen wymagają od nas, aby na ich końcu stawiać kropkę. Ponawiam zatem apel zainicjowany już w temacie naszych rozważań: Drodzy Nauczyciele, pamiętajcie, proszę, o kropkach.