niedziela, 15 stycznia 2017

„Na sali” czy „w sali” – która forma jest poprawna?

Które z wyrażeń (na sali czy w sali) jest prawidłowe? Od czego zależy, którego przyimka użyć?

Kwestia dotycząca tego, którego z przyimków użyć, zależy albo od uzusu, czyli zwyczaju, albo od tego, co chcemy jasno wyrazić. Zasadniczo w tym konkretnym przypadku można spotkać oba spójniki (tj. i na sali, i w sali), aczkolwiek oba wskazują nam na coś innego.

Otóż praktyka pokazuje, że wyrażenia przyimkowego na sali częściej użyjemy w odniesieniu do dużej sali (por. na sali gimnastycznej). Jeśli zaś rzecz dotyczy niewielkiego pomieszczenia, częściej mamy zwyczaj sięgnąć po wyrażenie w sali (zob. w sali nr 6).