czwartek, 12 stycznia 2017

Uderzenie SIĘ w szafkę (!)

Zwrot traktujący o tym, że ktoś uderzył się w szafkę, jest nielogiczny. O tym dlaczego mówię w niniejszych rozważaniach.

Rzecz polega na tym, że uderzyć można się w coś o coś, czyli mianowicie w część ciała na przykład (zob. w rękę, w kolano, w nogę, w głowę) o część jakiegoś przedmiotu (np. właśnie rzeczonej szafki).

Takie pominięcie pewnej części wypowiedzi nazywamy elipsą. Może ono być środkiem stylistycznym (np. w poezji), ale w polszczyźnie ogólnej traktować winno się je jako błąd.