środa, 18 stycznia 2017

O semantycznej różnicy między wyrazami „znamienny” i „znamienity”

Znamienny oraz znamienity to dwa przymiotniki, które ze względu na pewne podobieństwo mogą być ze sobą mylone. Ponieważ oba znaczą co innego, warto zapamiętać ich definicje, by nie robić błędów.

Znamienny to wyraz, którym określamy coś właściwe komuś lub czemuś, czyli – innymi słowy – coś typowe, charakterystyczne (zob. Strzelanie z procy to znamienne dla chłopców w wieku Stasia). Znamienity z kolei oznacza coś cenionego ze względu na swoje zalety, zasługi (por. Wśród zaproszonych są znamienici goście).

Z powyższych rozważań wynika – mam nadzieję – jasno, że wyrazów tych mylić nie wolno. Oba wszak niosą z sobą inne znaczenie.