niedziela, 1 marca 2015

Zastanawiający przypadek z przysłówkiem

Dlaczego nieładnie piszemy łącznie, a nie bardzo osobno? Zarówno ładnie, jak i bardzo to przecież przysłówki. Dlaczego zatem jeden zapisywany jest łącznie z partykułą nie, a drugi rozdzielnie?

To jedna z najprostszych reguł ortograficznych, więc z przyswojeniem sobie tych wiadomości problemu nie będzie. Otóż łącznie zapisujemy te przysłówki, które powstały od przymiotników. Nietrudno zauważyć, że ładnie pochodzi od przymiotnika ładny, zaś przysłówek bardzo nie powstał do żadnego przymiotnika.

Należy pamiętać, że zasada pisowni łącznej nie z przysłówkami dotyczy wyłącznie przysłówków w stopniu równym. Nie z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym piszemy rozdzielnie, por. nie ładniej, nie najładniej przez analogię do nieładny, ale nie ładniejszynie najładniejszy.