czwartek, 24 listopada 2016

Wielka litera po wielokropku

Pani Kinga zapytała niedawno o sposoby zapisu zdań przerywanych wielokropkiem albo po wykrzyknieniach. Czy kolejne elementy składniowe zapisujemy małą literą czy wielką? W poniższych rozważaniach rzecz dotyczyć będzie wyłącznie wielokropka. Kwestia wykrzyknień zostanie poruszona w osobnym artykule.

Zasady pisowni wielką i małą literą po wielokropku nie są skomplikowane. Otóż małą literę rezerwujemy dla wyrazów w obrębie tego samego zdania. Co to znaczy? Jeżeli wielokropek zaznacza, że myśl osoby mówiącej została przerwana, ale po chwili jest kontynuowana (innymi słowy – jeśli kontynuowane jest to samo zdanie), rozpoczynamy pisanie od małej litery (zob. Przestraszony hałasem wydobywającym się z kuchni szedł powoli, gdy nagle… mały, uroczy kotek zagrodził mu drogę). Gdy zaś wielokropek nie tylko przerywa chwilowo myśl, ale również kończy zdanie, nowe zdanie musi rozpocząć się wielką literą (przykładowo: Piotrek wolał przemilczeć tę sprawę… To jego wybór).