środa, 16 listopada 2016

Nazwy mieszkańców miast i państw

Pani Ania zapytała o to, jakimi literami zapisujemy nazwy mieszkańców miast. No właśnie – wielką czy małą literą? Owo zagadnienie stanowi dziś przedmiot mojej polonistycznej refleksji.

Zgodnie z zasadą ortograficzną nazwy mieszkańców miast, osiedli i wsi piszemy zawsze małą literą (zob. warszawianka, poznaniak, żoliborzanin). Zgoła inaczej rzecz ma się z mieszkańcami krajów, części świata, terenów geograficznych, a nawet z hipotetycznymi mieszkańcami planet. Ich nazwy bowiem zapisujemy zawsze wielkimi literami (por. Polka, Europejczyk, Pomorzanin, Marsjanin i in.).

Z powyższych rozważań wynika jasno, że nazwy mieszkańców poszczególnych państw piszemy wielką literą, w przeciwieństwie do nazw mieszkańców miast – te bowiem zapisujemy małą literą. W moim odczuciu brakuje tu pewnej konsekwencji, bo czym się różni mieszkaniec miasta od obywatela kraju? Uważam (choć nie jest to wyłącznie moja zdanie), że byłoby zdecydowanie łatwiej, gdybyśmy ujednolicili tę zasadę. Nie zawsze jednak logika ma wpływ na reguły pisowni. W tym wypadku górę wzięła tradycja.