czwartek, 10 listopada 2016

„Na potrzeby” czy „dla potrzeb”?

Pani Katarzyna poprosiła o pomoc w rozstrzygnięciu nurtującej jej sprawy, a mianowicie o wyrażenia na potrzeby oraz dla potrzeb (zob. Materiały na potrzeby szkoły czy Materiały dla potrzeb szkoły) – które z nich jest poprawne?

Choć połączenie dla potrzeb jest – jak wolno mi sądzić – nierzadkie, to jednak spotyka się ono z krytyką. Słowniki faworyzują jedynie postać pierwszą, tj. na potrzeby. W związku z powyższym w pytaniu zadanym przez panią Katarzynę za poprawne wyrażenie trzeba uznać materiały na potrzeby szkoły (nie: *dla potrzeb szkoły).