poniedziałek, 14 listopada 2016

„Hoży” a „chorzy”

Był kiedyś taki amerykański serial komediowy Scrubs, któremu w polskim tłumaczeniu nadano tytuł Hoży doktorzy. Choć chciałoby się napisać ów przymiotnik przez ch i w dodatku rz, nie ma błędu w polskim tytule tego serialu.

W polszczyźnie mamy wiele homofonów, czyli wyrazów o identycznym brzmieniu, lecz innej pisowni. Jest np. przymiotnik męskoosobowy chorzy (por. chorzy panowie) oraz przymiotnik hoży, który zachowuje tę samą postać w rodzaju męskim liczby pojedynczej i w rodzaju męskoosobowym liczby mnogiej (por. hoży chłopak, hoży doktorzy).

Oba wyrazy nie różnicuje jedynie pisownia, ale także (i być może przede wszystkim) znaczenie. Chorzy oznacza – jak nietrudno się domyślić – chorujące osoby. Hoży zaś przeciwnie! Przymiotnik ten bowiem określa kogoś urodziwego, wręcz tryskającego zdrowiem! Z powyższych rozważań wynika więc jasno, że wyrazów tych nie wolno mylić ani na płaszczyźnie ortograficznej, ani na płaszczyźnie semantycznej.