poniedziałek, 5 grudnia 2016

Czy zwrot „czekać za kimś” jest poprawny?

Zdarza mi się słyszeć niekiedy o tym, że ktoś za kimś czeka. Czy określenie czekać za kimś jest poprawne?

Można czekać na kogoś albo oczekiwać kogoś. Innych form nie zalecam, choć muszę otwarcie przyznać, że coraz rzadziej piętnuje się postać powstałą w wyniku połączenia dwóch pierwszych (oczekiwać na kogoś). Gdy zaś idzie o konstrukcję *czekać za kimś, to tutaj o żadnym liberalizmie mowy być nie może. To bezdyskusyjnie błędna postać.