wtorek, 22 listopada 2016

„Cofać się do tyłu/wstecz”


Jakże powszechnym błędem są zwroty cofać się do tyłu, cofać się wstecz. Dlaczego piętnuje się te formy?

Zgodnie z definicją słownikową cofać się oznacza ‘posunięcie się do tyłu lub powrót na dawne miejsce’, a więc nie ma potrzeby, by podkreślać, że cofamy się do tyłu (bądź wstecz), gdyż wynika to z samej definicji czasownika cofać się. Bez sensu powtarzać tę samą treść. Przy okazji przypomnijmy sobie, że tego rodzaju wykolejenia językowe nazywamy pleonazmami (pisałem o nich szerzej tutaj).