wtorek, 14 czerwca 2016

Nie mylmy „toteż” z „to też”

Połączenie to też to dwa różne wyrazy (zaimek wskazujący to oraz przysłówek też). Można ich używać w zdaniach, w których nawiązujemy do czegoś, o czym była już mowa (wynika to bowiem z faktu użycia zaimka to), np. Były tam różne atrakcje, nie podobały ci się one? Nie no, to też mi się podobało!.

Toteż natomiast jest zrostem, a ściślej – spójnikiem, który nawiązuje do czegoś, jest jak gdyby wnioskowaniem. Innymi słowy spójnik toteż znaczy tyle, co więc lub zatem. Oto przykłady: (1) Było wczoraj na dworze chłodno, toteż postanowiłem zrezygnować z wieczornego spaceru. (2) Byłem bardzo głodny, toteż zjadłem podwójną porcję zupy.

Z powyższych rozważań jasno (mam nadzieję) wynika, że toteż a to też to zupełnie inne wyrazy. Należy więc umiejętnie różnicować tę pisownię (co za tym idzie – różnicować znaczenie). W przeciwnym razie narażamy się na błędy ortograficzne.