niedziela, 5 czerwca 2016

Czym się różni „reprezentacyjny” od „reprezentatywnego”?

Wyrazy, którym dziś poświęcam rozważania, należą do licznej grupy wyrazów określanej mianem paronimów. Ze względu na podobne brzmienie i pisownię często się je myli. Nie należy jednak tego czynić, gdyż oba te wyrazy mają inne znaczenie.

Rzeczownik reprezentacyjny ma związek z reprezentacją jakichś osób, instytucji itp. (także z nadawaniem się do reprezentacji). Chociażby nasi polscy piłkarze są reprezentacją Polski, prezydent lub inni politycy reprezentują kraj.

Reprezentatywny z kolei to in. ‘typowy, charakterystyczny’. Wyrazem tym określamy dobre przykłady czegoś (zob. „Wesele” S. Wyspiańskiego to dramat reprezentatywny dla modernizmu).