piątek, 10 czerwca 2016

„Mistrzostwa” w ujęciu poprawnej polszczyzny


Dziś rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016. Z tego właśnie powodu najnowsze rozważania poświęcam temu wydarzeniu. W jaki sposób poprawnie używać nazwy tej imprezy? W obiegu spotykamy bardzo różne zapisy.

Zgodnie z regułą ortograficzną wielką literę piszemy w nazwach imprez międzynarodowych lub krajowych, którym organizatorzy chcą nadać specjalny tytuł. Niewątpliwe europejskie rozgrywki piłkarskie są taką imprezą, przy czym wielka litera powinna być zarezerwowana dla oficjalnej nazwy, która odnosiłaby się do jednej, konkretnej imprezy. Warto porównać zdania: (1) Cieszę się z powodu odbywających się właśnie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej; (2) Oglądam wszystkie mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Należy pamiętać, że przyimki, które wchodzą w skład danej nazwy, piszemy małą literą.

Przy okazji warto również zwrócić uwagę na skrótową nazwę europejskich mistrzostw (Euro). Choć ma ona charakter potoczny, pamiętać trzeba, że wyraz ten piszemy wielką literą (Euro 2016). Dzięki temu odróżniamy euro jako walutę większości krajów Unii Europejskiej od Euro, tj. piłkarskich mistrzostw Europy.