poniedziałek, 25 stycznia 2016

„Aha!” i „ach!”, czyli uwagi o pisowni popularnych wykrzyknień

Jak zapisujemy dość częste (szczególnie w języku mówionym) wykrzyknienia typu acha (czy aha) oraz ach (lub ah)?

Zwrot aha wyrażający potwierdzenie, zrozumienie, przypomnienie, ironię itp. – jak widać – zapisujemy z użyciem jednego znaku (nie: *acha), np. Aha, już rozumiem. Natomiast wykrzyknienie ach ujawniające spontaniczną reakcję mówiącego zapisujemy odwrotnie, tzn. z użyciem dwuznaku (nie: ah), por. Ach, jak dziś pięknie! 

Warto również pamiętać, że skoro są to wykrzyknienia, na końcu obu tych wyrazów (aha i ach) można postawić wykrzyknik – aha!, ach!