wtorek, 31 marca 2015

O pisowni rzeczowników z przedrostkiem „niby-”

Zagadnienie dziś omawiane nie jest przesadnie skomplikowane, dlatego nie powinno być problemu z przyswojeniem sobie wiadomości przeze mnie przytaczanych. Dotyczy ono pisowni połączeń wyrazów z członem niby-, ale też jego łacińskim odpowiednikiem quasi-.

Zasada do zapamiętania jest następująca – w obu wypadkach zawsze stosujemy łącznik, np. niby-człowiek, quasi-człowiek, niby-Polak, quasi-Polak. Wyjątkiem od tej reguły stanowią terminy przyrodnicze, które zawsze piszemy łącznie, np. nibynóżka, nibyjagoda. Jeśli nie wiemy, czy dany termin ma charakter przyrodniczy, sprawdźmy w słowniku.

Ważne jest też, abyście Państwo pamiętali, że czym innym jest niby-, które wskazuje nam na pozory bycia kimś lub czymś (np. niby-Polak to pozorny Polak), czym innym zaś niby będący przyimkiem, który występuje w funkcji porównawczej. W tym drugim wypadku konieczne jest zastosowanie pisowni rozdzielnej, np. kobieta niby znajoma.