sobota, 28 marca 2015

Jak zapisywać rzeczownik „zachód”?

Są w polszczyźnie wyrazy, które zapisane wielką bądź małą literą niosą z sobą inne znaczenie. Takim wyrazem jest niewątpliwie„zachód. Wydawać by się mogło, że tego, co on oznacza, nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale jednak chyba należy, bo w zależności od pisowni znaczy coś nieco innego.

Gdy zapiszemy rzeczownik zachód małą literą, to mamy na myśli w pierwszej kolejności kierunek świata oraz miejsce, w którym znika Słońce (zachód Słońca). Jeśli zaś napiszemy ten wyraz wielką literą („Zachód”), to podkreślamy, że chodzi nam o kraje Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. 

Jeżeli więc będziemy chcieli pisać na przykład o sankcjach zachodu względem Rosji, popełnimy błąd ortograficzny, jeżeli napiszemy rzeczownik zachód zgodnie z tym, co widać, tzn. małą literą. W przytoczonym przykładzie należałoby napisać zachód wielką literą, czyli sankcje Zachodu względem Rosji.